Bursa Çevre Mühendisliği ve Danışmanlığı Hizmetleri > “Küresel Çevre” Yönetim Politikamız

KÜRESEL ÇEVRE “YÖNETİM POLİTİKAMIZ”

Ekonomik“, “Efektif”, “Estetik“,”Entegre” ve “Ekolojik” olarak benimsediği 5E kuralı doğrultusunda hareket eden, Küresel ölçekte yasal ve güvenli hizmet vermede sorumluluk bilincinin farkında olan, çevreci ama bütüncül bakış açısı ile önleyici ve sürdürülebilir atık yönetimi ilkelerini uygulayan, sektöründe yasal mevzuatın ötesinde sosyal sorumluluk projelerinde dikkat çeken, hayata geçiren, küresel ölçekte, dünya standartlarını yakalamaya çalışan, sektörün ilgili teknolojilerini ve yeniliklerini sürekli takip eden, multidisipliner bakış açısı ile entegre çözüm önerileri ile projenin yaşam döngüsünde vakti dolana kadar rehberlik eden, uluslararası kurumsal sistem içinde birbirinden kopuk ve aralarında eş güdüm bulunmayan birimleri bütünleştirerek bütününün parçası olarak işlev gören, firmalarda yönetim sistemlerini max performans alacak şekilde entegre tesis ederek, tercih edilen, fark yaratan ve ekonomik katma değer sağlayan bir yol arkadaşı olarak tercih edilen, müşterilerden gelen tüm talep ve önerileri doğru anlayarak çözüm geliştiren, tüm paydaş memnuniyetini sağlamayı esas alan, Gizlilik ilkesi doğrultusunda hizmet vermiş olduğu müşterilerinin tüm ticari sırlarını kendi sırrı olarak belirleyen ve bu konuda en ufak taviz vermeyen, her bir çalışanı bir değer haline getiren rekabet avantajı olan bir kuruluş olmayı ve yukarıda yazılı tüm hususlardan taviz verilmeyeceğini taahhüt ederiz.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara