Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarihli, 29115 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmelik gereğince, Ek-1 ve Ek-2
Listelerinde yer alan kuruluşların, bünyelerinde Çevre Yönetim Birimi kurması ya da Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık Firmaları ile sözleşme kapsamında çalışması gerekmektedir.

 • Çevre Hukuku ve Mevzuat Danışmanlığı
 • Sürdürülebelirlik Mühendisliği
 • Çevre İzin ve Lisans Hizmeti
 • Çevre Görevlisi
 • Endüstriyel Simbiyoz
 • TSE Standartları Danışmanlığı
 • İmar Süreci Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (GSM)
 • Tehlikeli Kimyasal Yönetimi Danışmanlığı
 • Fizibilite /Teknik Uygunluk/Güvenlik Raporlarının Hazırlanması
 • Karbon Ayak Izi ve Sürdürülebilirlik / Karbon Emisyonları
 • Endüstriyel Atık Yönetimi
 • Güvenlik Bilgi Formu (MSDS-Material Safety Data Sheets) Hazırlanması
 • Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları
 • Çevresel Kaza Tatbikat
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsam Dışı Görüş
Yol Tarifi Al
Hemen Ara