Her bölgede her türden madencilik projelerinden kazandığımız deneyimler yerüstü ve yeraltı madenciliği; atıkların bertarafı, atık mühendisliği, ve çevre izleme ve yönetimini kapsamaktadır. Madencilik faaliyetinin başlamasından, kapatılmasına kadar her türlü alandaki kapsamlı deneyimlerimiz; çevresel açıdan kabul edilebilir çözümler sağlamaktadır.
 • Ocak Sahaları ve Rezerv Tespiti
 • Vaziyet Planları ve İmalat Haritaları
 • Arama Faaliyet Raporu
 • İşletme Projeleri
 • İşletme Ruhsatı / İzinleri
 • Temdit İşletme Projesi
 • Mülkiyet İzinleri
 • Orman İzinleri
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı
 • Çevre Yönetim Planı
 • Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
Yol Tarifi Al
Hemen Ara