Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden
kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.
 • Atık Yönetim Danışmanlığı
Atık Yönetimi ile ilgili mevzuatlar kapsamında hizmet verdiğimiz işletmelerde;
 • Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,
 • Atık oluşumunun azaltılması,
 • Atıkların yeniden kullanımı,
 • Geri dönüşümü ve/veya geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması,
 • Ve atık yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
2- İşletmelerden oluşması muhtemel atıklar için gerekli fizibilite çalışmaları yapılır;
 • İlgili Yönetmelik şartlarına uygun bir atık alanı projesinin hazırlanması,
 • Atık alanının kurulumunun sağlanması,
 • Kurulumu sağlanarak kullanıma hazır hale getirilen atık alanında levhalandırma çalışmaları yapılarak alanın kullanıma hazır hale getirilmesi,

3- İşletmelerden oluşan / oluşması muhtemel tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve hurda nitelikli
 • Kaynağında ayrıştırma noktalarının oluşturulması,
 • İlgili personellere gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Her ay düzenli olarak yapılan saha ziyaretlerinde gerekli kontrollerin yapılması ve uygunsuzluk ile karşılaşılması halinde ilgili personellere bilinçlendirme alışmaları yapılarak atıkların daha verimli şekilde toplanmasının sağlanması,

4- 1 ve 2 Maddelerde belirtilen tüm hususların yerine getirilmesine istinaden her biri alanında uzman kadromuz tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulmaktadır. Planın sunulmasından onay sürecine kadar geçen her aşamada personellerimiz gerekli takipleri yaparak 3 yıl geçerliliği olan Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay yazısı alınmaktadır.
 • Atık Bertaraf ve Geri Kazanım İzin ve Lisans ve Geri kazanım Projeleri
Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan ve lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği olan işletmelere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında belgelendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 • Atık Deponi Sahaları Projelendirme ve Rehabilitasyonu Belediyeler tarafından kullanılmış olan ve halen kullanılmakta olan vahşi depolama alanları ile düzenli depolama alanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için rehabilite edilerek kapatılması ve doğaya kazandırılması ile ilgili rehabilitasyon projeleri hazırlanmaktadır.
Yol Tarifi Al
Hemen Ara