Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek olan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerde, planlanan alan ve yakın çevresi üzerindeki olumlu ve olumsuz olabileceği öngörülen tüm etkilerinin belirlenmesi, bölgenin mevcut çevresel durumu da dikkate alınarak yapılacak olan mühendislik çalışmaları doğrultusunda teori ve uygulamanın karşılaştırmasının yapılarak, uygunluğunun ve alternatiflerinin belirlendiği bir süreçtir. ÇED Çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ve 29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tarafından yürütülür. Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı  alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilmez.
Küresel Çevre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi, konusunda akademik bilgi ile desteklenmiş uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları
 • Proje Tanıtım Dosyası
 • Proje İlerleme Raporu
ÇED Olumlu Kararı alındıktan sonra, Bakanlık tarafından kurulan komisyonca
belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren rapordur.
Bakanlıkça yeterlik verilen kuruluşlarca hazırlanarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına sunulmaktadır.
Küresel Çevre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi, konusunda akademik bilgi ile desteklenmiş uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanması gereken raporları hazırlayabilme yeterliliğine sahiptir.
 • Yer Seçimi ve Modelleme Çalışmaları
 • Sulak Alan Yönetim Planları ve Su Hakları Raporu
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu
 • Toprak Koruma Projeleri
 • Ekosistem Değerlendirme Raporu
 • Ornitoloji Raporu
 • Mera Geri Dönüşüm Raporu
 • Şev Stabilite Projelendirmesi
 • 3 Boyutlu Proje Modellemesi
 • ÇED Kapsam Dışı Görüşü

 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu/ Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Uzman kadromuz ve işbirliği yaptığımız akademisyenlerimiz ile IFC standartları kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları’nı kuruluş taleplerine göre oluşturmakta ve planlara ait izlemeleri gerçekleştirmekteyiz.
Konu ile ilgili detaylı bilginin uzmanlarımız tarafından verilmesi için bize ulaşın.
Yol Tarifi Al
Hemen Ara