Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.

 

 

Entegre atık yönetimi, Atıkların kaynağında oluşumlarından bertaraflarına kadar doğal ortama, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden entegre biçimde yönetimi kapsamında alınacak önlem ve yapılacak faaliyetler bütünüdür.

 

Her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığın doğaya ve çevreye verdiği zarar, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinı kapsar. Uygulama belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanması ile devam eder.

 

 

Küresel Çevre olarak faaliyet sahiplerine özetle aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık desteği vermekteyiz.

Kanun,Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ bazında gerekli tüm beyan formlarının hazırlanması

Atık yönetimi ile ilgili politikaların belirlenmesi,organizasyonel yapının oluşturulması ve gerekli iş süreçlerinin hazırlakar talimat ve ve prosedür haline getirilmesi

Endüstriyel atıklar için yönetim planının hazırlanması

Tehlikeli atıklar için depolama sahalarının projelendirilmesi ve izin hizmetleri

Atıkların geri kazanım/nihai bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin

verilmesi

Yol Tarifi Al
Hemen Ara