Yer Seçimi; Yatırım  için  öngörülen arazinin yürülükte olan ilgili  yasal mevzuat çerçevesinde ve onanmış planlara göre değerlendirmesinin yapılması, risk analizleri kapsamında olasılıklarının belirlenmesi, tespit edilen arazinin tanımlanması, mülkiyet durumununun, vasfının belirlenmesi ve mevcut çevresel özelliklerinin incelenmesi süreçlerini kapsar.

Modelleme; Faaliyet sahibine ait ÇED raporlarının ve proje tanıtım dosyalarının hazırlanması  aşamasında planlanan  faaliyetle ilgili oluşması muhtemel kirleticilerin noktasal, alansal ve çizgisel bazda mevcut topoğrafik alanda yayılımının tespit edilmesi ve hava kalitesinin izlenmesini sağlamak için modelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Modelleme çalışmalarında uluslararası standartlara göre geçerli olan model programları kullanılmakta ve hava  kalitesi,  su kalitesi ve termal deşarj yayılımı üzerine yapılmaktadır.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara