Bursa Çevre Mühendisliği ve Danışmanlığı Hizmetleri > Hizmetlerimiz > Çed Uygulamaları > Sulak Alan Yönetim Planları ve Su Hakları Raporu

Yönetim Planı, koruma statüsünde bulunan alanların sürdürülebilir korunması, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, geliştirilmesi, yönetimi ve  tanıtılması ile ilgili planlama esaslarına ilişkin karar ve hükümleri belirleyen, bölgedeki yapılacak faaliyetler için rehber teşkil eden bir teknik rapordur. Aynı zamanda Yönetim Planı, bölge halkı, kamu kurum ve kuruluşları,yerel idareler ile diğer ilgililer arasında antlaşmaya varılan ortak kararları, atılacak adımları ve başlatılacak eylemleride belirler.

Sulak Alan Bölgesi; Sulak çayırlar, sazlıklar, lagünler, açık su yüzeyleri, nehir ağızları, tuzlalar, geçici-sürekli tatlı/tuzlu su bataklıkları ve turbalıklar gibi habitatların oluşturduğu bölgelerdir.

Sulak Alan Yönetim Planı; Sulak alan bölgelerinin tanılaanan yasalrt çerçevesinde doğru kullanımını sağlamak üzere arge, kullanım , koruma, izleme ve denetim gibi faaliyetleri ve alınacak tedbirleri bütün olarak tanımlayan planlardır.

1) Sulak   alanların   korunmasında, kirletilmemesi, doğal yapılarının ve  ekolojik karakterlerinin korunması zorunlu olup, her türlü arazi   ve  su  kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması esastır

2) Sulak alanların doğru   ve      akılcı   kullanımı   ile   uyumlu,   korunmalarına   ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenir ve teşvik edilir.

3) Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır.

4) Sulak alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

5) Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının geri kazanımı için gerekli tedbirler alınır.

6) Ramsar  Listesinde  yer  alsın  veya  almasın  uygun  sulak  alanlarda  su  kuşları populasyonlarının arttırılması sağlanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Planı : Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formatta gerekli görülen yaban hayatı geliştirme sahalarında , bu planın yapılması istenmektedir.İstenilen plan genellikle yaban hayatı geliştirme sahalarında yeralan endemik türlerin habitatla mevcut durumu , yaşayış şekilleri, sayımları, etkilenme şekilleri, geçmiş planlar ile karşılaştırılarak durum analizi yapılmasını kapsar.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara