6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” ne göre arama ruhsatı almak isteyen tüzel ve gerçek kişiler, ruhsat talep ettikleri yıl için açıklanan mali yeterlilik evrakları ile birlikte vermek zorunda olduğu maden arama projesi hazırlamak zorundalar.

Hazırlanan rapor, arama yapılacak sahanın seçimi,kaynak ve rezervin belirlenmesi, değerlendirilip sınıflandırılması, tüm maden arama süreci (ön arama, genel arama, detay arama), çalışma planını kapsar.

İlgili kurumca talebin değerlendirilmesi sonucu arama ruhsatı düzenlenir.

Ön Arama Dönemi ; Arama ruhsatının düzenlenmesinden itibaren bir yıla kadar ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesi ekinde verilen termin planında belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara