Çevre yönetim planı; İşletme faaliyetleriyle ilgili, çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafının nasıl yapılacağını belirten plandır.

 

Orman sayılan alanlar dışındaki, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları kapsar.

 

 

Çevre Yönetim Planının İncelenmesi ve Onaylanması

 

Çevre Yönetim Planı çevresel etki değerlendirmesi raporu ekinde ilgili makamlara sunulur. Çevre Yönetim Planı ile ilgili inceleme, değerlendirme ve onaylama süreci çevresel etki değerlendirmesi raporu ile birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 11. Madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

 

Çevre Yönetim Planı Hazırlayacaklarda Aranacak Şartlar

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12. Maddesi kapsamında Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamaya yetkili kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda çevre yönetim planını da hazırlamaya yetkilidir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara