Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince,

6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereği aşağıda verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, Orman mühendisleri tarafından Türkiyede’ki tüm Orman Bölge

Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

Çalışma ve işletme tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi

Sahada yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması

Maden Sahaları, Arama işletme Altyapı, Tesis izin Dosyası Tanzimi Maden Arazisi

Rehabilitasyon Projeleri

Kazı Gerektirmeyen,Maden ve Petrol Arama ve işletme Dosyası Tanzimi

Kazı Gerektiren, Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi

GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı

Özel ağaçlandırma projesi

Balık üretim tesisi orman izin dosyası

Turizm tesisi orman izin dosyası

(HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri

(RES) Rüzgâr Enerji Santralleri Orman İzinleri

(ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri

Rüzgâr Olcum Direği İzin Dosya Tanzimi

Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri

Yol Tarifi Al
Hemen Ara