İşletme projeleri , Açık ocak işletmeciliği/yeraltı maden ocağı işletmeciliği için detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.

 

İşletme Ruhsatı ; Yasal mevzuatta belirtilmiş gerekli belgelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşuna müracaat eden ruhsat sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği her türlü yükümlülüklerden sorumludur.

 

Maden arama faaliyetleri (Sondaj, yarma, galeri gibi kazı işlemi gerektiren) için işyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki gerekli izinler ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren arama faaliyetleri için karar alınması gerekir.

 

Ruhsat sahibi tarafından, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili

Kanunun 7.nci maddesine göre alınması gerekli olan ÇED kararı, mülkiyet izni, işyeri

açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin alınarak Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip işletme izni düzenlenir.

 

Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatların teminatı irat kaydedilerek

ruhsat iptal edilir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara