Mera ve Vasıf Değişikliği; Daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını belirleyecek kurumlara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin arttırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.

 

Hazine Arazisi Kiralama;Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kirlama işleminin yapılması kurumumuz faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara