Atık Yağ Kategori Analizi Kapsamında yapılacak ölçüm ve analizler aşağıda belirtilmiştir.

Hidrolik Yağ

Şanzıman Yağı

Motor Yağı

Makine Yağı

Trafo Yağı

Bor Yağı

Diğer Atık Yağlar türleri için;

ICP-AES İle Ağır Metal Analizi (Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Krom) *GC-MS İle Poliklorlu

Bifeniller (PCB) Analizi

Parlama Noktası Tayin Cihazı İle Parlama Noktası Tayini

AOX Cihazı İle Toplam Halojenler (Klorür, Florür, İyodür, Bromür) Analizi

IC Cihazı İle Klorür Analizinin yapılması.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek 1 Kapsamındaki Analizler

Yol Tarifi Al
Hemen Ara