Çevre Mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki ölçüm ve analizler, Türkak

‘dan akredite olmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik belgesi almış çözüm ortağı firmalarımız tarafından yapılmaktadır. Analizlar arasında ;Bacada O2, CO, CO2, SO2, NO,

NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü, Partikül Madde (Toz) Ölçümü, Gaz ve

Tozların Kütlesel Debi Tayini, Hız-Debi Ölçümü, İslilik Ölçümü, Sıcaklık Ölçümleri, toplam

Uçucu Organik Gaz Emisyonlarının Ölçümü, ayrıştırmalı olarak uçucu organik bileşiklerin

(VOC) ölçüm ve analizi, ağır metal ölçümleri,Formaldehit ve Sülfürikasit ölçüm ve analizleri,bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi, Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti, Yakma Tesisleri, Gaz ve Toz Arıtma Sistemleri Verimlilik ve Performans Ölçümleri.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara