Toprak Kirliliği; Toprak doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması halidir. Toprak kirliliği hem yer altı suları ile olan ilişkisi hem beslenme açısından gıdalar ile olan doğrudan ilişkisi hem de içeriğindeki canlı organizmaların hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

 

Toprak kirliliğine neden olan faaliyetler;

 

Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2) ile yönetmelikte öncelik verilen sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler. Firmalar yönetmelikte Nace Rev.2 kodlarına göre sınıflandırılmışlardır

 

ICP-AES ile Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Çinko, Bakır, Nikel, Krom, Kurşun, Selenyum, Antimon, Molibden, Titanyum, Kalay, Baryum, Berilyum, Vanadyum, Kobalt, Talyum, Gümüş, Bor, Arsenik, Civa)

GC-MS/ GC-ECD ve GC-FID Cihazları ile Yarı Uçucu Organik Bileşikler (PAH, PCBs), BTEX, PCB, Diftalat 2- Ethylhexyl (DEHP), Petrol Hidrokarbonları Analizleri

AOX Cihazı ile Adsorblanabilen Organik Halojenler ve Toplam Organik Halojenler Analizi

TOC/TN Cihazı Karbon/Azot Oranı (C/N) * pH, Azot, Fosfor, Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası, Yanma Kaybı, Organik Madde, İletkenlik, Nem, Yağ-Gres, Serbest Siyanür, Toplam Siyanür vb. analizleri yapılmaktadır.

ve

 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 Kapsamındaki Analizler

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2

Kapsamında Ölçüm ve Analizler

Yol Tarifi Al
Hemen Ara