Sanayi tesislerinden kaynaklı titreşim ölçümleri

İş makinelerinden kaynaklı titreşim ölçümleri

Maden/Taş ocaklarından kaynaklanan titreşim ölçümleri

Trafikten kaynaklanan çevresel titreşim ölçümlerinin yapılması ve frekans analizinin yapılması

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültü ölçümleri kapsamında;

Sanayi tesislerinden kaynaklı gürültü ölçümleri,

ÇED çalışmalarına yönelik kurulacak tesisin yaratacağı gürültünün belirlenmesi,

Maden ocaklarından kaynaklanan gürültünün belirlenmesi,

Makinelerden kaynaklı gürültünün belirlenmesi.

Akustik Modelleme

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında haritalandırma ve gürültü dağılım modellemesi

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevresel

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Yol Tarifi Al
Hemen Ara