İmisyon Ölçümleri (Ortam Hava Kalitesi ölçümleri) kapsamında; Havada Askıda Katı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri, Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri, Uçucu Organik Madde (VOC) Tayini, Ortam Havasında SO2, VOC, NO2, BTEX, Formaldehit Numune Alma ve Analizi, Ortam Havasında O3, HCl, NH3, NOx, HF, Aldehitler, H2S Numune Alma, Çöken Toz

Ağır Metal Analizi (Cd, Pb, Tl), PM 10 Ağır Metal Analizi , Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları ve haritalandırma yapılmaktadır

Yol Tarifi Al
Hemen Ara