Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği Kapsamında yer alan ve aşağıda belirtlen tüm analizlerin yapılması.

İçme Suyu, Kullanma Suyu, Yeraltı Suyu, Kaynak Suyu, Yağmur Suyu olmak üzere su

analizleri

Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları, Proses Suları, Deponi Alanları Sızıntı Suyu olmak üzere atık su analizleri,

 

Arıtma Tesisi Verimlilik-Peformans Analizleri,

Karakterizasyon Analizleri

Deniz Suyu, Akarsu, Göl Suları Analizleri

Mikrobiyolojik Analizler

Yol Tarifi Al
Hemen Ara