Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve  Raporlanması  Tebliğine  göre,  sera  gazı  salınımı  yapan  bazı sanayi  kurum  ve kuruluşlarının sera gazı emisyonlarının takip etme izleme ve raporlama ile ilgili olarak bazı  zorunluluklar  getirilmiştir.   Sera  Gazı  İzleme ve  raporlama  yapacak firmalar Yönetmelik ve tebliğde sera gazı salınım miktarları ve sektörlerine göre belirtilmiştir. Firmaların öncelikle iyi bir Sera Gazı Emisyon İzleme Sistemini oluşturması ve bu sisteme bağlı olarak sistemin genel hatları ile özetini veren ve Bakanlığın istediği formatta Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı oluşturması gerekmektedir.

Sera Gazı Emisyon İzleme Planını Bakanlığa sunan firmalar bu konuda gerekli alt yapıyı oluşturmadan verdikleri planlarda ileride Bakanlık adına akredite Sera Gazı Doğrulama Firmalarının yapacağı denetimler neticesinde zorlanacaklardır.

Küresel  Çevre  olarak,    Sera  gazı  doğrulama  faaliyetleri  zamanına  gelmeden  önce firmaların Sera Gazı Emsiyon İzleme sistemlerini mevzuatlara uygun hale getirmek ve gerekli revizyonları yapması hususunda profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara