Ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına(yani ADR Anlaşmasına) 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle taraf olmuştur.

 

Taraf olduğumuz ADR anlaşması paralelinde Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan ve

01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması

Hakkında Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere yaptıkları işleri,

uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu

getirilmiştir.

 

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlamıştır.   Önemli; Atıkların Karayolunda taşınmasına İlişkin Tebliğ (20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayı) madde 5: bend 8 gereği Atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre görevlisi istihdam

etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir.

 

Tesisteki Faaliyet Alanları

–         Tehlikeli Maddeleri Belirlemek

–         Faaliyet Belgesi Almak

–         ADR Prosedürüne Göre Çalışmaları Yürütmek

–          Eğitim Çalışmaları

–         Yıllık Faaliyet Raporları

–         Kaza Raporları

Yol Tarifi Al
Hemen Ara