10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yönetmelik kapsamında yer alan tüm işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir.

Gayrisıhhî  müessese: Faaliyeti  sırasında  çevresinde  bulunanlara  biyolojik,  kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni ifade eder.

Gayri Sıhhi Müesseseler, ilgili yönetmelik kapsamında 1.sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf olarak 3

farklı sınıfa ayrılırlar. İşletmelerin bulundukları konumlara ve tabi oldukları sınıfa göre; Organize Sanayi bölgelerinden, Belediyelerden yada Özel İdare Müdürlüklerinden GSM ruhsatı alınabilmektedir.

GSM ruhsatının alınabilmesi için genel olarak şu aşamalardan geçilmektedir;

ÇED İzni

Deneme İzni

Yer Seçim– Tesis Kurma İzni

Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı

Yangın Yeterlik Belgesi

Karayolu Geçiş İzni

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Yol Tarifi Al
Hemen Ara