Ekonomik yapılar, değişen çevre sorunları, nihai ürün/hammadde talebi ile ilgili gereksi nimler; tüm faaaliyet sahiplerinin daha entegre ve sürdürülebilir kaynak

çözümlemelerine gitmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında bu tür işbirlikleri yerel otoriteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve doğru köprü vazifesi kurabilen danışman şirketler ile birlikte olmaktadır. Endüstriyel  simbiyoz  aslında  bir  şirketin  kullanılmayan  veya  atık  halinde  bulunan

kaynaklarının başkaları tarafından kullanıldığı sanayi ekosistemidir. Bu durum şirketler arasında karşılıklı ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sonucunu getirir ki hammadde, teknoloji, hizmet ve enerjinin verimli kullanımı gibi katma değerleri karşımıza çıkarır. Küresel   Çevre   olarak   müşterilerimiz  arasında   yatay   ilişkiler   kururak   yürütülen

Endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile farkındalığımızı ortaya koymaktayız.

Hammadde ve atık bertaraf maliyetlerinin azaltılması,

Atıklardan yan yeni gelir elde edilmesi,

Depolama atık aktarma ve karbon emisyonlarının azaltılması ve

Yeni   iş   fırsatlarının   oluşturulmasınada   katkı   koyan   bu   desteğimiz   ile müşterilerimiz arasında ticari ve çevresel ilişkilerin güçlendiği gibi, yeni sinerjilerin oluşturulması ile de memnuyet duymaktayız.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara