14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay almak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık

Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre

oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması

gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı

hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara