Bursa Çevre Mühendisliği ve Danışmanlığı Hizmetleri > Hizmetlerimiz > Çevre Danışmanlık Hizmetleri > Güvenlik Bilgi Formu (MSDS-Material Safety Data Sheets) Hazırlanması

Yeni düzenleme ile “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2013 ve Resmi Gazete Sayısı:  28848)”  ve  karışımlar  için  halen  yürürlükte  olan  eski  yönetmelik  “Tehlikeli

Maddelerin   ve   Müstahzarların   Sınıflandırılması,  Ambalajlanması   ve   Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 ve Resmi Gazete Sayısı: 27092)” gereğince ürettiğiniz “Madde” veya “Karışım”ların Güvenlik Bilgi formlarının hazırlanması hizmetleri sunmaktayız.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara