Türkiye Küresel ölçekte 1. sınıf dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek için Avrupa Birliği uyum sürecinde ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde özellikle Çevre Mevzuatı’nın sürekli güncellenmesi, revizyonu ve yeniden oluşturulması ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.    Sürekli yapılan mevzuat değişiklikleri üretim sektörlerinde sanayicinin ve diğer faaaliyet sahiplerinin yaşamsal döngüsünü değişen mevzuat çerçevesinde devam ettirilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin / lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca Bakanlıkça e-izin süreçlerine, 2014 başı itibariyle e-ÇED uygulamaları da eklenmiştir.

 

Projenin yaşam döngüsünden vakti dolana kadar (İmar durumundan, yatırım inşaat öncesi  inşaat  aşamasına,  faaliyetin  devreye  alınmasından işletme  dönemine  kadar) uzanan süreçte hukuki olarak gerekli olabilecek çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çözümlemeleri konusunda faaliyet sahiplerine teknik ve hukuki destek vermektedir. Özellikle Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması sürecinde yetkılı kurum ve

kuruluşların işleyiş prosedürlerinin bilinmemesi, iş gücü kaybı ve yapılacak yanlış iş ve işlemler için gelebilecek ceza işlemleri, işletmeler tarafından riske alınmamalıdır. Küresel

Çevre mevzuat gereği, yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle ve yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik raporu hazırlanarak yasal sorumluya teslim edilir.

İşletmelere iş gücü kaybı yaratmadan , Çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında doğru yol göstermeye özen gösteren firmamız yerele, ulusal ve uluslar arası ölçekte yasa koyucuları takip etmekte ve danışanları optimum ölçekte en doğru şekilde yönlendirmeye gayret göstermektedir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara