Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut tesislerin de yerel, ulusal veya uluslar arası çevresel ve iş güvenliği mevzuatına uyum sağlaması için yapılan çalışmalardır.

Bu çalışmada; tesisin bulunduğu alan ve sahip olduğu alt yapı yapılan veya yapılacak iş açısından  çok detaylı olarak incelenmektedir. Tesisin ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği çevresel ve İSG performansını etkileyen unsurlar belirlenmektedir. Daha sonra bu unsurların her biri için yapılması gerekli çalışmalar (alt yapı, havalandırma, toz/gaz filtre sistemleri, CO2 oluşumu, ATIK YÖNETİMİ, atık su yönetimi, enerji yönetimi, kimyasal yönetimi, TOPRAK KİRLİLİĞİmücadelesi, iş güvenliği yönetimi vb.) modelleme araçları ile birlikte çok detaylı olarak incelenmektedir. İnceleme neticesinde “Çevresel Planlama ve Fizibilite Raporu”  hazırlanmaktadır.Sanayi tesislerinin yanı  sıra  belediyeler, OTELLER, turizm ve dinlenme tesisleri, hava alanları, hastaneler de bu hizmetten son derece yararlanmak isteyen kuruluşlardır.

Çevresel Durum Tespiti: İşletmenizin yasal mevzuatlar veya müşteri talepleri doğrultusunda istenen kriterlere göre değerlendirmesi yapılmakta ve raporlanmaktadır. İstenen kriterler kapsamında hedefler belirlenerek bu hedeflere yakınlık derecesi çıkartılmaktadı          Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre  sağlığına  zarar  verecek  şekilde  doğrudan  veya  dolaylı  biçimde  alıcı  ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir

Yol Tarifi Al
Hemen Ara