Bursa Çevre Mühendisliği ve Danışmanlığı Hizmetleri > Hizmetlerimiz > Çevre Danışmanlık Hizmetleri > Fizibilite /Teknik Uygunluk/Güvenlik Raporlarının Hazırlanması

Yatırım; bir işletme kurmak amacıyla eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüşümünü ifade eder. Yani her yatırım, daha sonra tekrar para getiren bir ekonomik değerdir.Yatırımlar yapıldıkları dönemde işletmenin karına olumsuz etkide bulunur ve birim maliyeti arttırırken; tamamlanıp nakit girişi sağlamaya başlayınca karlılık artışını getirir. Yatırımların başarılı olabilmesi için gerekli şart kararların rasyonel ve amaca uygun bir analize dayandırılmasıdır.Kesin bir yatırım kararı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak işletmenin kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koyan sistemli ve bilimsel çalışmalara ise fizibilite

raporu denir. Bu nedenle fizibilite raporuna kurulabilirlik ya da yapılabilirlik araştırması da

denmektedir. Fizibilite raporu, işletme açısından çok yönlü yararlar sağlayan araştırmaların toplamıdır. Bu araştırmaların amaçları ise şöyledir:

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,

Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını “Teknik Uygunluk Raporu” oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirleneceği ifade edilmektedir. Küresel Çevre olarak talep ve ihtiyaç doğrultusunda bu raporları hazırlamaktayız.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara